90-åring fryser i mangel av parafin

Stua holdt 12 grader. Da måtte damen på 90 krype til køys for å holde varmen mens hun ventet og ventet på tankbilen med parafin.