• Arnt Olav Klippenberg

Lettet over å ha byteltet på plass

I dag reises endelig byteltet etter flere måneders forsinkelse. Men det gikk nesten galt.