• Pål Christensen

Farleg transport må stå

No skal personbilane prioriterast framføre farleg transport på ferjene i travle periodar på døgnet.