Reketråler i sikkerhet

En 49 fots reketråler med to mann om bord tok inn vann i farvannet vest av Jøssingfjord fredag.