• Lars Idar Waage

To innsatte rømte fra Åna fengsel

En 30 år gammel mann er fortsatt på frifot. Han blir ikke betegnet som farlig.