Merkelig kadaver viste seg å være død sel

Sist torsdag gjorde Idar Ekeland et merkelig funn i fjæresteinene utenfor hytta si på Jåsund i Tananger.