• Tuva Moen Holm

– Burde sjekket grundigere

Brannsjefen innrømmer at brannvesenet sannsynligvis ikke sjekket huset som brant ned på Røyneberg nøye nok før de forlot det.