• Stiftelsen Internasjonalt Hus har inngått avtale om salg til Hillevåg Næringspark AS. Knut S. Vindfallet

Internasjonalt Hus er solgt

Stiftelsen Internasjonalt Hus har inngått avtale om salg til Hillevåg Næringspark AS. Stiftelsen vil bruke salgssummen på nye, gode integrasjons— og mangfoldsprosjekter.