Kleppa lovar tankbiltiltak

— Det blir i løpet av hausten utforma særskilte tiltak for å regulera trafikken med farleg last på ferjer.