• Lars Idar Waage

Aktor vil bortvise alle fengselsdømte fra retten

Aktoratets kronvitne reagerte kraftig på en tilhører i retten i dag.