Deltakertall halvert på Schizofreni- dagene

Fagkonferansen under Schizofrenidagene i Stavanger har vært Nordens største, med deltakerantall på rundt 13–1500 de siste årene. Men årets konferanse som startet i dag, har bare 750 deltakere.