• – Vi har hentet inn rapporter fra Stavanger om hvordan de arbeidet for å forebygge. Dette er ting vi vil benytte oss av, så langt det er relevant for oss, sier Hanne Kristin Rohde, leder av seksjon for vold og sedelighet ved Oslo politidistrikt. Scanpix

Stavanger skiller seg ut

Taxi-overgrep skjer ikke bare i Stavanger. Men i Oslo, Bergen og Trondheim har omfanget vært mindre.