• Ei av ferjene i Tau-sambandet er tatt ut av trafikk noen timer på grunn av tekniske problem.

Tauferja fikk motorproblemer

Ei av ferjene er tatt ut av trafikk.