• Torgeir Sømme skal riva eit basseng, eit badehus og eit anneks innan laurdag 8. oktober, men har nå søkt om eit halvt års utsetjing med å gjera ferdig rivearbeidet.

Forretningsmann har starta riving av ulovlege bygg

Forretningsmann Torgeir Sømme frå Stavanger har ulovleg sett opp eit basseng, eit badehus og eit anneks i strandsona på Foldøy i Suldal kommune.