• Nina Bauer

Her stoppet bussen

En buss har kjørt seg fast oppå en midtrabatt i Hafrsfjord.