Skal raskt i gang med ekstra vedlikehold

42 millioner kroner til ekstraordinært vedlikehold er på langt nær nok for Sandnes kommune til å ta igjen forfallet på alle kommunale bygg, men det hjelper.