• Meningen er at det skal føre til at isen løsner og ramler ned, håper Mona Vareberg som er byggeleder og ansvarlig for veiene i dette området. Tor Inge Jøssang

Helikopter spyler fjellsida, men veien åpnes ikke i dag

Et helikopter er ved Tysdalsvatnet for å spyle fjellsida for snø og is langs rasstrekket på riksvei 13.