• Ronny Hjertås

Produksjonen blir ikke rammet

Brannen ved Nor Tekstil hemmer ikke produksjonen ved vaskeriet i nevneverdig grad.