• Ordførar Gro Skartveit trur det kan vera lurt å halda litt att på eigedomsskatten i Finnøy. Fredrik Refvem

Vil leggja ned Halsnøy skule

Finnøy-ordførar Gro Skartveit er glad for at forslaget om å leggja ned Halsnøy oppvekstsenter er tufta på økonomiske, og ikkje faglege vurderingar, og ho lovar å setja av pengar for å følgja dei minste trygt fram til skulen.