• Transportplansjef Håkon Auglend i Sandnes diskuterte veiløsninger med Jarle Sundvor og Egil Bolme. Viktor Klippen

- Hvorfor ikke tunnel gjennom Oalsgata?

Nær 300 naboer av Oalsgata i Sandnes ville tirsdag spør om bussfeltene som krever 25 hus. Noen foreslo å legge trafikken i tunnel under bakken, slik som i Kristiansand.