• Ap har budsjettforslaget klar: Fra høyre rundt bordet: Ståle Johan Knutsen, Hilde Karlsen, Cecilie Bjelland, Arnt Heikki Steinbakk og Terje Rønnevik. Anders Minge

Øker eiendomsskatten, unngår velferdskutt

Arbeiderpartiets forslag innebærer ingen kutt i skole og barnehage, ingen sykehjemsutsettelser og 25 nye stillinger til rehabilitering.