200.000 kroner til «Bybåndet sør»

Prosjektet «Bybåndet sør» får 200.000 kroner i støtte etter at Fylkesmannen har fordelt siste del av skjønnsmidlene for 2009.