Arbeidsuhell i Oltedal

Fikk brannskader på den ene armen.