• Ekteparet Magnhild Meltveit Kleppa og Arne Kleppa får lov til å bygge stort funkishus på hjemplassen, til tross for sterke innvendinger fra både fylkesmannen, fylkesrådmannen og rådmannen i Hjelmeland. Illustrasjon, arkitekt Per Joar Østhus

- Ingen naboer har hatt innvendinger

Statsrådens ektemann, Arne Kleppa, svarer på kritikken mot familiens planlagte hus i Hjelmeland.