• Pål Christensen

Mest moderne BMX-anlegg i Europa

Ordfører Norunn Østråt Koksvik tok shovelen i bruk for Europas største BMX-anlegg som skal ligge på Sviland.