• Tor Inge Jøssang

Preikestolhytta kan etterfølge Operaen

Preikestolhytta er nominert til Statens Byggeskikkpris.