• Dette øyeblikksbildet av Tobias som er redd for at svanene skal ta påskeegget vant vår uhøytidelige påskebilde-konkurranse. (Foto: Christina Hauge)

Svaner på påskeegg-jakt til topps

Svanene som vil ta Tobias' påskeegg vant vår påskebilde-konkurranse.