• Forsterket patruljetjeneste og egne barnevernsvakter aksjonerte lørdag kveld for å sette søkelyset på alkoholbruk blant 15–16 åringene i Stavanger. Knut S. Vindfallet

Politiet: - Gledelig lite ungdomsfyll

Politiet melder om overraskende lite synlig fyll blant mindreårig ungdom i bydelene og i sentrum av Stavanger.