Slik vil Ryfylke rassikre riksveg 13

Det skal nærme seg løsning om hvordan riksvei 13 langs Tysdalsvatnet skal rassikres.