Ivar kan ikke skrive - får ikke hente sin egen post

Posten krever at Ivar Wollertsen Samnøy umyndiggjør seg, fordi den aktive 38-åringen ikke fysisk kan skrive.