• Vidar Kristensen, Kirkens informasjonstjeneste

Ønsker den nye lederen lykke til

Men Kirke-Norge delte seg i synet på ny kirkerådsleder.