• Flertallet i Stavanger-politikken går inn for å forlenge perioden med innkreving av bompenger.

Stavanger sier ja til mer bompenger

Flertallet i formannskapet i Stavanger går med på både å utvide bompengeperioden ut 2015, og sette ned rabatten fra 40 til 20 prosent.