Rundstjålet i Saltevegen

Mens beboerne var vekke stjal tyvene det meste av elektronikk samt mannens motorsykkel.