• Jon Ingemundsen

Stor oppslutning om kirkevalget

Kirkevalget har trukket langt flere velgere denne gangen enn før, og debatten om homofili og ekteskap antas å ha bidratt til den økte oppslutningen om valget på bispedømmeråd og menighetsråd.