• Geoparken blir flittig brukt under streiken. Tomas Alf Larsen

Streiken gir museumsfeber

Museene merker godt at Kommune-Norge er i streik. På Barnemuseet har besøket doblet seg de to siste dagene.