- Bodhild Baasland ba på sine knær

Ernst Havnås, økonomisjef i Cecilie Nustads selskap Mallin, forklarte for retten at utbetalingene til Bjarte Baasland i starten foregikk uten noen form for låneavtale.