Dette har skjedd med menneskene på Rwanda-listen

Kun én av de 19 personene som er bosatt i Norge og som fra internasjonalt hold mistenkes for deltakelse i folkemordet, blir straffeforfulgt. Ingen er til nå utlevert til Rwanda.

Publisert: Publisert:

Ved grenseelven Akanyaru skjedde den ene massakren 41-åringen er siktet for medvirkning til. Foto: Kripos

  • • Cornelius Munkvik
iconDenne artikkelen er over seks år gammel

Luftfoto av kirken i Cyahinda der den andre massakren skjedde. Foto: Kripos

Les også

Folkemordsiktet: - Alle var velkomne i vårt hus

For å kunne utlevere den 41 år gamle folkemordsiktedeSandnes-mannen til Rwanda, må Gulating lagmannsrett finne at det er skjelliggrunn til å mistenke ham. I desember 2004 mottok norske myndigheter en liste med15 navn fra Interpol. Ifølge ordlyden i brevet var personene på listen mistenktfor å ha deltatt i folkemordet.Den siktede Sandnes-mannen var nummer 15 på denne listen.

— I 2006 fikk vi informasjon om ytterligere fire personersom ble koblet til folkemordet. Listen talte altså 19 personer, sierpolitioverbetjent Kjetil Tunold i Kripos, som vitnet i ankesaken onsdag.

Ingen rettskraftig dom

Les også

104 vitner i folkemordsaken

Etterforskningen av 14 av personene på listen er henlagt som”intet straffbart forhold”. Sakene mot ytterligere tre personer er henlagt medbakgrunn i bevisets stilling.Én av personene på listen, en 49 år gammel mann, ble i Oslotingrett dømt til 21 års fengsel for medvirkning til drap. Denne dommen er ikkerettskraftig. Den er anket til Borgarting lagmannsrett hvor hovedforhandlingeneer berammet til september.

Den siste personen på listen er den 41 år gamleSandnes-mannen, som risikerer utlevering og straffeforfølgelse i Rwanda dersomGulating lagmannsrett finner skjellig grunn til å mistenke ham.

Ytterligere én rwander ble pågrepet på Gardermoen 8. juni2010. 60-åringen ble utlevert til Rwanda hvor han nå soner i fengsel. Han varikke blant dem som sto på listen.

— Flyktningspionasje

Les også

- Var på bar da massakren fant sted

Ordren om å etterforske Rwanda-listen ble gitt 12. desember2007. Allerede i februar samme år ble en rwander bosatt i Norge anklaget av treandre rwandere for flyktningspionasje. Disse tre står på listen. I ettertid har det vist seg at den spionanklagede har hatt korrespondanse med statsadvokaten i Rwanda hvor anklagernesnavn blir nevnt. Denne korrespondansen fant sted i 2005.

— Har Kripos gjort noe med disse anklagene? spør forsvarerBrynjar Meling.

— Nei. Vi har ikke etterforsket disse anklagene, svarer politioverbetjentTunold i vitneboksen.

Den spionasjeanklagede har nå reist fra landet. Meling gjordedet klart for retten at han har bedt påtalemyndigheten om å bidra til å finneut hvor han er. Det er ikke blitt gjort.

Egen fløy

Dersom Gulating lagmannsrett mener det er skjellig grunn tilå mistenke 41-åringen, kan han altså bli den første på listen som blir utleverttil Rwanda. En eventuell utleveringsavgjørelse blir tatt av Justisdepartementeteller, om avgjørelsen blir anket, Kongen i statsråd.

Politioverbetjent Tunold opplyste overfor retten at han harbesøkt fengselet i Rwanda hvor 41-åringen skal sone dersom han blir utlevert ogsenere dømt. Fengselet, som ligger ti mil utenfor Kigali, ble bygget i 2001. Over6000 av de innsatte soner folkemord-dommer.

— I dette fengselet er det bygget en spesialfløy hvorutleveringsfanger soner sine straffer. I dag er det ni fanger i fløyen somteller totalt 27 celler. Det er snakk om enkeltceller med egne bad. De innsattefår mat tre ganger til dagen. Frokost, middag og kvelds. Konklusjonen er at deter ordnede forhold i fengselet, sier Tunold.

Også i sentralfengselet i Kigali er det en spesialfløy forutleveringsfanger.

Ett års varetekt

Politioverbetjenten forteller videre at rwandiskemyndigheter har besluttet å gi 15 millioner rwandiske franc, om lag 150.000kroner, til utleveringsfanger. Disse pengene skal dekke advokatutgifter.

— Hvor lenge kan en person sitte varetektsfengslet i Rwandafør hovedforhandlingene kommer opp? spør forsvarer Meling.

— Det blir sagt at de kan sitte i inntil ett år, svarerTunold.

Forsvaret ville også vite om det var besøksordninger ifengselet.

— I begge fengslene jeg har fortalt om er det én besøksdag iuka. I statsfengselet i Kigali har de innsatte også ringetid en dag i uka. Ifengselet ti mil utenfor Kigali har innsatte lov til å ha mobiltelefoner, sierpolitioverbetjenten.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. Søppelsyndere avsløres av kamera: 3514 har fått tilsnakk

  2. «Alle» vil gå på denne linja på videregående: – Appellerer til ungdom

  3. Måling viser hvem som støtter Trump i Europa

  4. Familien savner svar etter at sønnen ble funnet død

  5. – Her vil vi ikke være verneverdige

  6. Han vil ha store deler av Sirdal ut av Sirdal – og inviterer til folkeavstemning

  1. Sandnes