• Vigrestadbuen Toralf Rugland troner stolt ute i de svære hveteåkrene på farmen. Rugland var gårdsbestyrer på Åna, men har nå hatt fagansvar flere år ved Haydom Lutheran Hospital Farm. Privat

Fra Bosnia til Tanzania

Hjelpeprosjektet Sandnes Dubrovnik er lagt ned, men ildsjelene holder koken. Derfor sa Odd Berg ja på flekken da kjenningen Olaf Myklatun ba om støtte til Haydom LH Farm i Tanzania.