• Lite hyggelige tall for den nye styrelederen i Kolumbus, Steinar Madsen, som foreløpig ikke har fått til den veksten i kollektivtrafikken som han og styret har ambisjoner om. Jonas Haarr Friestad

Stor svikt for bussen bekymrer

Bussene på Nord-Jæren opplevde en tildels dramatisk passasjer-svikt de tre første månedene i år. For nattbussen er nedgangen på 33 prosent.