• Politikerne i levekårstyret er ikke enig med helsesjefen i at det bør innføres røykeforbud på holdeplasser for buss, tog, båt og drosje.

Nei til røykeforbud på holdeplassene

Levekårspolitikerne i Stavanger er ikke enige med helsesjefen i at det bør innføres røykeforbud på holdeplasser for tog, buss, båt og drosje.