• Ingrid Lea Mæland i Trygg Trafikk har fått mange henvendelser fra foreldre i Verdalen i Klepp som er bekymret for å sende første- og andreklassinger med skolebuss. Bildet er fra Stavanger. Anders Minge

Voksne skal følge Klepp-barn på skolebussen

Skolesjefen i Klepp ser at det kan være krevende å transportere de yngste elevene i buss til Vasshus og foreslår ekstratiltak for å gjøre skoleskyssen tryggere.