- Toget har gått for denne gården

Jorda er klissvåt, gården er liten og bøndene uten framtidstro. — Landbruk kan de drive på Jæren. Denne gården har ingen framtid, sier Grethe Groven.