• Brannmannskapene kjempet i flere timer mot flammene. Carina Johansen

Brannen ved Lifjell er nå slukket

Det brant i et større område nær Revsdal mellom Lifjell og Gandsfjorden. Slukkingsmannskapene holder på å trekke seg ut.