• Jordmor Pascalina Esekieli Awe (står Paschalina Gitelan Bajut på skiltet) demonstrerer hvordan nyfødte gis pustehjelp med pustehjelperen fra Laerdal Medicals. Fornøyd tilskuer er Tore Lærdal. Fra Haydom Lutheran Hospital i Tanzania. Finn E. Våga

Laerdals pustehjelper fikk design-pris

Fire rogalandsbedrifter ble onsdag belønnet med Merket for god design under en utdeling på Designdagene.