Fant tysk avfallsgrøft fra krigen i Bjergsted

Noen skatt klarte ikke gravemaskinen å avdekke. I stedet dukket det opp patronhylser, bestikk og barbersaker fra tyske soldater.