Mistrivsel skyldes manglende lærerrespekt

Rodaina og Karl Magnus mener mye av elevenes mistrivsel først og fremst skyldes lærernes manglende respekt for dem.