Tveit var ikkje død

HAUGESUND: Sjølv om fylkeskommunen ikkje lenger vil driva Tveit vidaregåande skule på Nedstrand, har det meldt seg 66 søkjarar til nytt skuleår.