Utbyggerne håper på politikerne

Daglig leder Arne Øvstebø aksepterer ikke uten videre reknestykket som utpeker Sandnes kommune sitt eget omsorgsprosjekt som billigst i et 40-årig perspektiv.