Nattverd på Preikestolen

Preikestolen var fylt helt ut til stupet da rundt 400 menneskerdeltok i Jubelgudstjeneste på søndag. Svært mange balanserte segover steiner for å komme fram til det improviserte steinalteret derde kunne motta nattverden.