Balansen

— Jeg er veldig systematisk. Men jeg er ikke kjedelig av den grunn, altså.